Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?

Aktuellt

Den 14 december 2006 gav regeringen en utredare i uppdrag att föreslå de ändringar som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag[1] samt att utreda om en slopad revisionsplikt kräver andra typer av kontroller för att förebygga brott. Förslaget skall läggas fram senast den 30 april 2008.

Bakgrund

Enligt EG-rättens fjärde direktiv kan de enskilda medlemsländerna själva bestämma om revisionsplikten ska avskaffas för små aktiebolag eller inte. Sverige är idag nästan ensamt inom EU när det gäller revisionsplikt. Även bland de nordiska länderna börjar revisonsplikten avskaffas. Danmark slopade revisionsplikten för små bolag under våren 2006 och Finland kommer fr om början av 2007 att avskaffa revisionsplikten för små bolag.

Sedan 1983 har det i Sverige funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Beslut om revisionsplikt för samtliga aktiebolag fattades eftersom små bolag utan revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. En konsekvens av revisionsplikten är att samma revisionskrav gäller oavsett bolagets storlek.

För- och nackdelar med slopad revisionsplikt

En utredning gjord av professorerna Per Thorell, Ernst & Young, och Claes Norberg, Lunds Universitet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade att även Sverige bör avskaffa revisionsplikten för småbolag. (För att läsa hela rapporten klicka här). De menar att nyttan med den obligatoriska revisionen inte uppväger kostnaderna. Kravet på revision kan pga de höga kostnaderna innebära en nackdel för de små företagen i den internationella konkurrensen. Tanken är i stället att de små företagen ska få välja om de vill ha revision eller inte.

Enligt rapporten är den tvingande revisionen av intresse för samhället, inte för företagsledning och aktieägare. Om företaget behöver revision för att exempelvis beviljas banklån kan de köpa den tjänsten frivilligt och se det som en kostnad för krediten. Thorell & Norberg menar att intressenterna själva klarar av att reglera om behov av revision av ett företag finns eller inte. Om det finns ett behov av revision kommer intressenten att ställa krav på detta och om företaget bedömer att det är värt kostnaden måste de köpa revisionstjänst. Tanken är att en revision som är efterfrågestyrd blir mer effektiv och ändamålsenlig. Det kan dock vara svårare för små intressenter, t ex mindre leverantörer, eller för olika typer av myndigheter att kräva revision på detta sätt.

Revisionen kan ha ett brottsförebyggande syfte vilket försvinner om revisionsplikten tas bort. Enligt rapporten är denna brottsförebyggande effekt relativt liten, delvis eftersom revisorernas anmälningsskyldighet vid brott inte omfattar företagsformer som inte har revisionsplikt. Brottsbenägna personer kan då välja en sådan typ av företagsform för att undgå anmälningsskyldighet. Studier av slopad revisionsplikt i andra EU-länder har inte heller gett stöd för att det är motiverat att behålla revisionsplikten av denna anledning.

Vilka effekter får ett avskaffande av revisionsplikten för revisionsbyråerna?

Ur revisorernas synvinkel så innebär en slopad revisionsplikt tappade revisionsuppdrag. Men uppgifter från länder som avskaffat revisionsplikten visar att de tappade revisionsuppdragen ersatts av andra uppdrag och att revisionsbyråernas inkomster därför inte nödvändigtvis måste bli mindre som en följd av ett avskaffande.

Bör revisionsplikten behållas?

Avslutsningsvis kan sägas att revisionsplikten har ett visst brottsförebyggande syfte och är av nytta för samhället. Det är dock svårt att säga hur stor nyttan är och om den uppväger kostnaderna för revisionen.  Ett alternativ till att slopa revisionsplikten kan i stället vara att införa förenklade regler för revision av små aktiebolag. Därigenom uppnås både kostnadsbesparing för de små bolagen samtidigt som nyttan för samhället kan bibehållas.


[1] Med små aktiebolag, s.k. mikroföretag, avses aktiebolag med högst 3 msek i omsättning.

Annons

9 kommentarer »

 1. Inge Revisor said

  Bra bra.

 2. Very useful and informative blog. Recommended for all to see.
  http://medsdrugs.blogspot.com/

 3. Sören Maxén said

  Kostnaden för ett vanligt mindre företag är ofta runt 10.000 kr. Det är verkligen förumbart i förhållande till de kundförluster och kostnaden för kontroll av kunderna före leverans som blir följden om revisionen avskaffas. Självklart svarar företagaren att de inte vill ha revision av sitt eget bolag men man vill ju att alla andra skall vara seriösa och kontrollerade av en revisor.

 4. Nevertheless, I do not think Mae Nam may be very charming.

 5. download said

  Thanks for finally writing about >Bör revisionsplikten avskaffas
  eller behållas? | Allt om revision <Liked it!

 6. click here said

  click here

  Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas? | Allt om revision

 7. What is the Best Desert Safari Dubai?

  Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas? | Allt om revision

 8. Heⅼlο to eνery one, the contents exising aat tһis web ρage are really remarkable f᧐r
  pdople experience, ԝell, kep սp thee good worҝ fellows.

 9. Isabelle said

  It’s an awesome piece of writing for all the web visitors; they
  will get advantage from it I am sure.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: