Vad är revision?

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning.”

Om du slår upp ordet revision är detta ofta svaret du får på frågan om vad revision är. Men revision är så mycket mer än så. För att kunna kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning behöver man som revisor kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. Inom dessa områden kommer ständigt nya regler och rekommendationer vilket gör att revisorn hela tiden måste hålla sig uppdaterad om vad som händer.

I ett revisionsuppdrag ingår ofta att fungera som ett bollplank för företaget och att hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina rutiner genom att formulera ett antal rekommendationer efter genomförd granskning. Dessa rekommendationer samlas ofta i ett Revisions-PM som delges kunden både muntligen och skriftligen. Att företagets redovisning och rutiner fungerar bättre minskar risken för att såväl oavsiktliga som avsiktliga fel uppstår.

Revisionen sker i samarbete med kunden. Många har uppfattningen att revision innebär att revisorn sitter på sin kammare och granskar siffror. Detta är långt i från verkligheten! Utan en god relation till företaget som revideras är det mycket svårt att få tag i all den information som behövs för att kunna göra en bra revision. Det är därför det är så viktigt att man som revisor tycker om att träffa nya människor och ger ett positivt och tillitsfullt intryck. Ofta utförs revisionen ute på företaget, men om det rör sig om väldigt små kunder kan revisionen göras från kontoret genom att kunden kommer och lämnar sitt material.

Revision kan delas in i ett antal faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund varje år. Dessa faser är:

 • Planering av uppdraget
 • Löpande granskning/Internkontrollgranskning
 • Bokslutsgranskning
 • Granskning av årsredovisning
 • Planeringsfasen och bokslutsgranskningsfasen följs ofta av ett möte med kunden. Planeringsmöte har man för att fastställa revisionens inriktning och omfattning och för att bestämma tidpunkt mm för revisionen. Mötet efter avslutad bokslutsgranskning syftar till att lyfta fram de synpunkter, iakttagelser och rekommendationer vi revisorer har efter att ha granskat företagets bokslut. Innan revisionsberättelsen avges har därmed företaget delgetts vår slutsats av årets granskning.

  7 kommentarer »

  1. Tonny Jönsson said

   Hej

   Jag undrar om jag som privatperson kan begära en revision av ett företag eller en samfällighetsförening?

  2. Marie Kulhan said

   Hej!

   Ja revisionsberättelsen är en offentlig handling, den är till för företaget men även för allmänheten

  3. designer mens bracelets

   Vad är revision? | Allt om revision

  4. click here to find out more

   Vad är revision? | Allt om revision

  5. pokemon global link 3ds

   Vad är revision? | Allt om revision

  6. Bengt andersson said

   Kan med med intakt oberoende som lekmannarevisor vara med vid några styrelsemöte ur informativt syfte?

  7. click for source

   Vad är revision? | Allt om revision

  RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google-foto

  Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s

  %d bloggare gillar detta: