Archive for Kalendarium

Kalendarium

2007

29 jan      Deloitte Career Night på Handelshögskolan i Göteborg

31 jan-1 feb      Kontaktdagarna för ekonomer på Uppsala Universitet

7 feb                   REKON (arbetsmarknadsdag för revisions- och konsultbolag) på Handels i Göteborg

9 feb                   Handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm

21 feb                 Arbetsmarknadsdag Lunds Universistet

8 mars               Ekonomernas dag på Stockholms Universitet

28-29 maj         Examensprov revisorsexamen

29-30 maj         Examensprov Högre revisorsexamen

3-4 december   Examensprov revisorsexamen

4-5 december   Examensprov Högre revisorsexamen

Kommentera