Uppslagsdel

Förklaring av ord och uttryck som man stöter på i revisionsyrket:

10/24-bolag – Företag som under de senaste två räkenskapsåren i medeltal har haft högst 10 anställda och där tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor. (ÅRL 3 kap. 8§)

A

B

C

D

E

F

F-skattsedel – Den som har F-skattsedel betalar själv sin preliminärskatt. Om ett företag anlitar en person med F-skattsedel ska således inget skatteavdrag göras för denna person.

G

H

Hem-PC – Se Personaldator

I

J

K

L

Lånedator – Se Personaldator

M

N

O

P

Personaldator – Arbetsgivare kan under vissa förutsättningar låna ut datorer till sina anställda utan beskattning (OBS! Nya regler fr o m 1 januari 2007). Skattefriheten förutsätter att det är arbetsgivaren som äger eller hyr datorn under låneperioden. Samma lånevillkor ska erbjudas till samtliga anställda på företaget.
Tillbehör som inte kan ingå i ett skattefritt paket är:

Den anställde kan enbart låna en dator i taget av arbetsgivaren. Om mer än en dator lånas, är det bara en av datorerna som blir skattefri.Förmånen hanteras ofta på så sätt att arbetsgivaren gör ett bruttolöneavdrag (får högst uppgå till 10 000 kr per år för att förmånen ska vara skattefri).Moms vid inköp av lånedatorer är icke avdragsgill, då dessa datorer inte anses vara inköpta för att användas i verksamheten.Om du vill läsa mer om personaldatorer, besök Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/skatter/lanedatorerhempc.4.18e1b10334ebe8bc80005440.html

Q

R

Revisionsstandard i Sverige (RS) –
RS innehåller grundläggande principer och tillvägagångssätt för en revision och baseras på de internationella revisionsstandarderna ISA (International Standards on Auditing). ISA ges ut av IFAC (International Federation of Accountants). RS ska tillämpas vid revision av ett företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning.

S

Sarbanes Oxley Act (SOX) –
Sarbanes Oxley Act är ett regelverk med syfte att säkerställa att företag som är noterade på den amerikanska börsen har tillfredsställande intern kontroll och att den finansiella information de tillhandahåller till investerare är korrekt. SOX-reglerna antogs i USA år 2002 som en följd av bl a Enron-skandalen. Reglerna innebär att företag ska kunna bestyrka att deras interna kontrollsystem fungerar och är ändamålsenligt utformat. De interna kontrollerna i företaget ska granskas av företagets revisorer och redogöras för i revisionsberättelsen.
Stora bolag –

(ÅRL 2 kap. 1§ 2 st)

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö 

 Tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: